H2 plast s.r.o.

H2 plast s.r.o. se nachází ve Stružnici u České Lípy a zaměstnává zhruba 10 pracovníků.

Vyrábíme výrobky z plastů za použití různých metod (svařování, lepení, infrasváření, svařování bez výronku, CNC frézování a gravírování aj.). Při zvolení materiálu se přihlíží k chemické odolnosti, teplotě média a prostředí, pevnostnímu namáhání a životnosti výrobku.

Například plastové nádrže (hranaté, kulaté i dvouplášťové) jsou svařené z desek PP, PE, PVC, PVDF. Osazení nádrží a úpravy např. přepady v nádrži, stavoznaky, kontrolní otvory a výztuhy nádrží vyrábíme dle požadavků zákazníka. Nádrže jsou určeny do chemických i jiných průmyslových provozů na různá média (kyseliny, louhy, sírany nebo na pitnou vodu, neutralizační roztoky a odpadní vody).

Provádíme montáž potrubních rozvodů v chemických, automobilových, potravinářských a farmaceutických provozech z plastových materiálů PP, PE, PVC-U, PVC-C, PB, ABS a PVDF. Plastové potrubní rozvody jsou určeny právě pro tyto provozy vzhledem k jejich chemické odolnosti a hygienické nezávadnosti.

Z ekologicky nezávadného polypropylenu ( tl. 5 mm ) s UV ochranou vyrábíme bazény různých tvarů. Bazény kruhové je možné ponechat nad terénem, ostatní bazény se musí obetonovat. K bazénům jsme schopni dodat i bazénové příslušenství.

Celoplastové žumpy a septiky vyrábíme z polypropylenových desek ( tl 10 mm ). Žumpy nejsou samonosné, slouží jako nepropustné vložky, které se musí posadit na betonovou desku a obetonovat. Jímky jsou osazeny přívodem a vstupním otvorem dle požadavku zákazníka.

Dále vyrábíme vodoměrné šachty, které slouží k osazení vodoměrem k domovní přípojce. Vodoměrné šachty vyrábíme z polypropylenu ( tl. 10 mm ) jsou osazeny vstupním otvorem a průchozími trubkami pro osazení vodoměru.

V současné době provádíme montáže v různých českých podnicích a firmách viz. reference.

 
 
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek